Corona

 
Silkeborgløbet og Corona

Vi har til Silkeborgløbet sikret os, at vi overholder de gældende regler for LØB / WALK arrangementer. DGI har udstukket retningslinier på baggrund af de gældende regler fra de offentlige myndigheder.

Vi lister kort betydningen her:
Max antal :
Er deltagerantallet max 500, er der ikke krav om corona pas for at starte.
Vi anbefaler alle at tage en corona test inden løbet, hvis man ikke er fuldt vaccineret. Dette er til alles fælles sikkerhed.
500 deltagere betyder også, at vi lukker for tilmelding ved 500 tilmeldte.
Hvis vi når grænsen på 500, vil der ikke være mulighed for eftertilmelding på dagen.

Afstandskrav og gældende regler :
Vi forventer, at man overholder alle de gældende forholdsregler for corona.
Se https://coronasmitte.dk/ <https://coronasmitte.dk/>
Når man bevæger sig rundt i området ved start og mål, skal man tænke på at holde afstand til hinanden.

Forplejning / frugt mm :
Al udlevering af forplejning og frugt skal foregå fra hjælpere. Løbere og Walkere må ikke selv tage frugt mm.

Væske :
Der vil være hjælpere, der skænker op i kopper til væske.
Tag ikke selv vand og energi fra beholdere.

SPONSORER